USŁUGI

Jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na telefon lub wiadomość.

 • stała obsługa spółek prawa handlowego,

 • rejestracja oraz zakładanie podmiotów gospodarczych,

 • przekształcanie, nabywanie, łączenie i dzielenie podmiotów gospodarczych,

 • reprezentowanie osób prawnych w sądowych postępowaniach gospodarczych, upadłościowych i układowych,

 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych i osób fizycznych w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego,

 • reprezentowanie w negocjacjach i rozmowach handlowych,

 • reprezentowanie podmiotów gospodarczych w postępowaniach windykacyjnych oraz opracowywanie zabezpieczeń finansowych, w tym poręczeń oraz gwarancji,

 • prowadzenie spraw karnych, 

 • prowadzenie spraw cywilnych,

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa pracy,

 • prowadzenie spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,

 • porady i opinie prawne.
"Niektóre rzeczy muszą być prawdziwe, [...], bo  nie mają innego wyboru. - Stephen King

KANCELARIA ADWOKACKA MARIAN LIPIEC I ŁUKASZ LIPIEC

ul. Dąbrowskiego 8/lok. 20A, 42-200 Częstochowa

NASZA LOKALIZACJA

Czyli jak do nas trafić.