WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

Jesteśmy do dyspozycji. Czekamy na telefon lub wiadomość.

  • wezwanie dłużnika wezwania do dobrowolnej zapłaty należności, próby polubownego rozstrzygnięcia sporu,
  • wszczęcie oraz prowadzenie postępowania sądowego,
  • wszczęcie oraz monitorowanie przebiegu postępowania egzekucyjnego,
  • sporządzanie wniosków dłużnika o wszczęcie postępowań: układowego oraz upadłościowego,
  • zgłaszanie dłużników do biur informacji gospodarczej, rejestru dłużników niewypłacalnych.

KANCELARIA ADWOKACKA MARIAN LIPIEC I ŁUKASZ LIPIEC

ul. Dąbrowskiego 8/lok. 20A, 42-200 Częstochowa

NASZA LOKALIZACJA

Czyli jak do nas trafić.